Eerste consult

Eerste consult

Bij een eerste bezoek aan de praktijk wordt u ontvangen in de consult kamer voor het eerste consult. Hierbij overleggen wij met u of een orthodontische behandeling nodig en zinvol is, en of deze op korte termijn moet aanvangen. Het kan zijn dat het beter is om voorlopig niets te doen. Gewoonlijk zal er dan worden afgesproken dat u bijvoorbeeld over een half jaar of een heel jaar terug moet komen.Indien wordt besloten tot behandeling, doen wij een behandelingsvoorstel waarbij een globale kostenbegroting wordt toegestuurd. Tijdens dit bezoek kunt u vragen stellen en eventuele wensen kenbaar maken. Indien een behandeling noodzakelijk is, wordt er een vervolg afspraak gemaakt voor een meer uitgebreid onderzoek.