Behandelplan

Behandelplan bespreken

Wanneer het definitieve behandelplan is gemaakt, en het wijkt af van het eventuele voorlopige behandelplan dat tijdens het eerste consult met u is besproken, dan wordt het definitieve behandelplan op de volgende afspraak gezamenlijk met ouders en patiënt doorgenomen. De behandeling wordt dan verder uitgelegd. De afspraken voor het maken en het plaatsen van de beugel worden gemaakt.