De praktijk

De praktijk
Orthowaalwijk is de praktijk van mw. drs. E.T.H. Smeets-Sips. De praktijk is 4 dagen in de week, van maandag tot en met donderdag, geopend. Orthodontistenpraktijk Waalwijk en haar team staan voor kwaliteit, tevredenheid, persoonlijke aandacht, klantvriendelijkheid en duidelijkheid. Hierbij is een optimale samenwerking en communicatie met de verwijzende tandarts en de samenwerking met andere disciplines van uiterst belang. Zodat het eindresultaat leidt tot een optimaal functionerend gebit, een prachtige gezonde lach en een zeer tevreden patiënt. Om dit te kunnen nastreven is uw mening belangrijk. Daarom meten wij met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist. "Bent u tevreden zeg het anderen, heeft u klachten zeg het ons." De praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Wij mogen het kwaliteitskeurmerk van de NVvO voeren. Daarnaast is de praktijk in 2012, 2014, 2017, 2019 en 2022 ISO gecertificeerd voor kwaliteit op het gebied van Zorg en Welzijn. Voor algemene informatie over "de orthodontist" verwijzen wij u naar de folder van de NVvO.
Afspraken maken/plannen
De praktijk werkt met een agenda met vaste tijdblokken voor bepaalde behandelingen (eerste consulten en lange behandelingen op vaste tijdstippen en dringende pijnklachten en reparaties op vaste momenten gedurende de dag). Daarom is het niet altijd mogelijk om een afspraak in te plannen op een door u gewenste tijd, bijvoorbeeld buiten schooltijd (het merendeel van onze patiënten bestaat uit schoolgaande kinderen). Door een goede spreiding over de dag krijgt iedere patiënt de nodige aandacht en blijven wachttijden beperkt. Het is verstandig om steeds direct na een controle-afspraak een vervolgafspraak in te plannen om te voorkomen dat er geen plaats meer is in de agenda op de gewenste termijn. Controle-afspraken kunt u zelf via het aanmeldscherm inplannen, lange afspraken gaan via de balie
Contact met ouders gedurende de behandeling
Bij het plaatsen van een beugel is het prettig als een ouder meekomt i.v.m. de uitleg; u wordt dan binnen geroepen aan het einde van de behandeling. Indien u de orthodontist wenst te spreken kunt u bij de balie aangeven dat u binnen geroepen wilt worden bij de controle-afspraak. De balie-assistente zal dit dan noteren bij de afspraak en u wordt door de assistente gevraagd naar binnen te komen zodat u eventuele vragen kunt stellen. U mag er vanuit gaan dat als er geen contact met u opgenomen wordt gedurende de behandeling dat de behandeling naar wens verloopt. Indien iets niet naar wens verloopt wordt dat de 1e en 2e keer met uw zoon/dochter besproken. We proberen eerst de eigen zelfstandigheid aan te spreken voordat we ouders erbij roepen. Bij de 3e keer wordt u erbij geroepen. Indien u niet mee bent ontvangt u een mail waarmee we u op de hoogte brengen. Indien er aanleiding is om het behandelplan tussentijds aan te passen dan wordt dit met u besproken.