De praktijk

De praktijk
De praktijk is per 1 januari 2015 overgenomen door mw. drs. E.T.H. Smeets-Sips. De praktijk is 5 dagen in de week geopend, zo kunnen we u optimaal van dienst blijven. Op maandag, dinsdag en woensdag behandelt drs. Smeets-Sips en op donderdag en vrijdag behandelt drs. A.J. de Wit-Sabelis. Orthodontistenpraktijk Waalwijk  en haar team staan voor kwaliteit, tevredenheid, persoonlijke aandacht, klantvriendelijkheid en duidelijkheid. Hierbij is een optimale samenwerking en communicatie met de verwijzende tandarts en de samenwerking met andere disciplines van uiterst belang. Zodat het eindresultaat leidt tot een optimaal functionerend gebit, een prachtige gezonde lach en een zeer tevreden patiënt. Om dit te kunnen nastreven is uw mening belangrijk. Daarom meten wij met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist. "Bent u tevreden zeg het anderen, heeft u klachten zeg het ons." De praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Wij mogen het kwaliteitskeurmerk van de NVvO voeren. Daarnaast is de praktijk in 2012 en 2014 ISO gecertificeerd voor kwaliteit op het gebied van Zorg en Welzijn. Voor algemene informatie over "de orthodontist" verwijzen wij u naar de folder van de NVvO.
Hygiëne-richtlijnen i.v.m. Coronavirus
I.v.m. het coronavirus is besloten om alle reguliere behandelingen in de praktijk op te schorten. Wij zullen uitsluitend dringende spoedklachten (pijnklachten) bij niet-coronapatiënten behandelen tot 28 april. Voor dringende pijnklachten verzoeken wij u van maandag tot en met vrijdag uitsluitend tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact op te nemen met tel. nr. 06-31640362. Voor pijnklachten 's avonds of in het weekend verwijzen wij u naar het rooster bij spoed/dienstdoende orthodontist.  Indien u vragen heeft over de behandeling of over het dragen van elastieken dan kunt u per mail om een telefonisch consult vragen. Wij verzoeken u dan een mail te sturen naar info@orthowaalwijk.nl met in het onderwerp “telefonisch consult” en de vermelding van de naam en geboortedatum van de patiënt. Wij nemen dan binnen enkele dagen telefonisch contact met u op. In verband met het Coronavirus stellen wij u i.v.m. uw en onze veiligheid van het volgende op de hoogte:
  • * Uit voorzorg schudden wij even geen handen.
  • * Bent u verkouden of heeft u ziekteverschijnselen (koorts/ademhalingsproblemen)? Dan vragen wij u om uw afspraak telefonisch te annuleren. Mochten er symptomen worden waargenomen dan kan de orthodontist afzien van behandeling.
Hartelijk dank voor uw begrip.
Afspraken maken/plannen
De praktijk werkt met een agenda met vaste tijdblokken voor bepaalde behandelingen (lange behandelingen tussen 10.00 en 14.30 uur en dringende pijnklachten en reparaties op vaste momenten gedurende de dag). Daarom is het niet altijd mogelijk om een afspraak in te plannen op een door u gewenste tijd, bijvoorbeeld buiten schooltijd (het merendeel van onze patiënten bestaat uit schoolgaande kinderen). Door een goede spreiding over de dag krijgt iedere patiënt de nodige aandacht en blijven wachttijden beperkt. Het is verstandig om steeds direct na een controle-afspraak een vervolgafspraak in te plannen om te voorkomen dat er geen plaats meer is in de agenda op de gewenste termijn. Controle-afspraken kunt u zelf via het aanmeldscherm inplannen, lange afspraken gaan via de balie
Contact met ouders gedurende de behandeling
Bij het plaatsen van een beugel is het prettig als een ouder meekomt i.v.m. de uitleg; u wordt dan binnen geroepen aan het einde van de behandeling. Indien u de orthodontist wenst te spreken kunt u bij de balie aangeven dat u binnen geroepen wilt worden bij de controle-afspraak. De balie-assistente zal dit dan noteren bij de afspraak en u wordt door de assistente gevraagd naar binnen te komen zodat u eventuele vragen kunt stellen. U mag er vanuit gaan dat als er geen contact met u opgenomen wordt gedurende de behandeling dat de behandeling naar wens verloopt. Indien iets niet naar wens verloopt wordt dat de 1e en 2e keer met uw zoon/dochter besproken. We proberen eerst de eigen zelfstandigheid aan te spreken voordat we ouders erbij roepen. Bij de 3e keer wordt u erbij geroepen. Indien u niet mee bent ontvangt u een mail waarmee we u op de hoogte brengen. Indien er aanleiding is om het behandelplan tussentijds aan te passen dan wordt dit met u besproken.